Ontvangsten in de kerstvakantie 2013. Deel 3.

28-12-13. Antenne op 17 m hoogte.
15:28 Radio Ascona op 1386 kHz, 37%
17:26 Desperado, 63%.
18:22 Veldwachter Alkmaar, met fading 43%.
18:36 Radio Spakenburg, met fading 48%.
19:01 Casablanca, 83%.
19:11 Schaduwjager, 78%
19:24 Zwarte Bizon, met fading 54%.
22:09 Moby Dick (vanaf de Veluwe) met fading 44%.
22:16 Keizer + Keizerin, met fading 46%.
22:52 Oliebollenbakkers, met fading 42%.

29-12-13.
00:31 Noordzee, 53% na opdraaien van het vermogen 55%.
00:38 Monte Carlo, 53%
00:38 Zender Barcelona, 58%.
00:41 Ascona 1670 kHz, 54%.
00:42 Dinkelland, 46%.
00:45 Digitaal, 46%.
01:01 Ascona 1650 kHz, 64% (!).
01:28 Jeneverstoker, met fading 44%.
01:29 Calipso, met fading 60%.
01:30 Witte Reus, 46%.
01:36 Moby Dick, even kort gehoord met 42%.
02:15 Zender Romax, 40/41%.
11:04 Blauwe Reiger, 49%.
12:05 Admiraal, 58%.
12:15 Readymix, 100%.
12:16 Radio Scotland, 54%.
12:31 Schaduwjager, 78%.
13:08 Testpiraat, 46%.
13:09 Monza, 67%.
16:30 Interpol, 44%.
16:34 Prof. Sikbok, 50%.

30-12-13.
11:28 Zender vriendschap met platenprogramma, 48% 
(Bedankt voor de aangeboden plaatjes!)
11:47 Zender Theonex, 48%.
11:50 Prof Sikbok, 50%.
11:50 Monte Carlo, met lage antenne, 46%.
11:57 Casablanca, 83%
11:57 Drukstroomjager in studio Havanna, erg sterk, 100%.
11:59 Baanbreker, 47%.
12:01 Spanningzoeker, 74%.
12:16 Websurfer (?) 39/40%.
12:18 Krantenman, 38%.
12:25 Calipso op 1539 kHz, 49%.
16:37 Zwarte Boekanier, 48%
17:21 Scorpioen, 50%.
18:41 Blauwe Boer, 68%.Reacties